Uruguay 1-0 Ả rập xê út
Bảng A

Nguồn: https://thegioinhua.vn