Hắn định cản lại nhưng chưa kịp lên tiếng, thì người thanh niên đã nhảy phắt lên bờ! Hắn cảm thấy 1 điều gì đó bất trắc sắp xảy …

Nguồn: https://thegioinhua.vn