Chương trình Truyền hình Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng lúc 7h40 thứ tư và 21h00 thứ 5 hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: https://thegioinhua.vn