Trung Quốc đụng Việt Nam ở Dubai, dân ghiền bóng đá Bolsa ủng hộ ai?
#phobolsatv

Nguồn: https://thegioinhua.vn