Thế giới dự kiến sẽ bán thêm các mặt hàng khác mà trước đây chưa từng bán: quần áo, đồ thể thao. Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2021. Bên cạnh đó, năm nay là một năm đầy biến động, trong giai đoạn dịch bệnh. Gần 2000 cửa hàng của thế giới di động và điện máy xanh phải ngừng hoạt động. Ảnh hướng rất nhiều đến doanh thu.
#tgdđ #topzone #cổphiếu #cophieu #chungkhoan #chứngkhoán

Nguồn: https://thegioinhua.vn