+ SẢN PHẨM NHỰA CÔNG NGHIỆP CHO NGÀNH MAY MẶC,CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN,NÔNG SẢN,ĐIỆN TỬ
+ CHẤT LƯỢNG VÀNG CHO NGÀNH CHẾ TẠO LINH KIỆN & PHỤ TÙNG Ô TÔ,XE MÁY

Nguồn: https://thegioinhua.vn