– Để vẽ được một sản phẩm hay một chi tiết khó các bạn cần có một cái khung, cái khung sẽ được tạo bằng sketch khi bạn đã tạo được một cái khung hoàn chỉnh thì vấn đề vẽ ra sản phẩm rất đơn giản.
– khi bạn vẽ một chi tiết bạn phải nghỉ đến việc chỉnh sửa nó sau này vì cái đó cực kỳ quan trọng, việc vẽ mẫu ko khó khó ở chổ làm cách nào để chỉnh sửa cái đó cho thành cái của mình.
– lệnh trong creo 3.0 ko khó học, chỉ khó ở chổ không biết cách vận dụng nó thôi.
– khi bạn đến đay với tôi bạn sẽ có cách suy luận đó.
khóa học free kéo dài 1 năm. trực tiếp vào lúc 19h30 đến 21h30 các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần trên kênh.

Nguồn: https://thegioinhua.vn