Hình dáng nhỏ bé, ngoại hình trẻ con là đặc điểm khiến các Yordle chiếm được rất nhiều cảm tình của những người yêu thích …

Nguồn: https://thegioinhua.vn