VTC3 | Thể thao cũng là nghệ thuật và những vận động viên cũng là nghệ sĩ. Cùng “bình loạn” về những cá tính cực “chất” trong thể thao cùng NSND Lê Hùng.

Xem bản full tại đây:

Nguồn: https://thegioinhua.vn