Hãy phân loại rác thải nhựa ngay từ bây giờ để bảo vệ con cháu chúng ta…
#nhuaphethai, #nhuataiche, #nhuanguyensinh,#nhuataisinh

Nguồn: https://thegioinhua.vn