Người Thái Đang Chi Phối Những Lĩnh Vực Nào Tại Việt Nam?
Hãy đăng ký để nhận tin sớm nhất từ VHC tại link:
#vhc#vietnamhungcuong
Từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 và Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam sửa đổi có hiệu lực vào năm 1992, cùng với làn sóng của các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia khác, các doanh nghiệp lớn của Thái Lan liên tục rót vốn vào thị trường Việt Nam. Trong thập kỷ gần nhất, dòng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Năm tăng bình quân 13% mỗi năm.

Tuy không phải nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, nhưng trong một số lĩnh vực, các nhà đầu tư Thái Lan luôn biết cách để lại dấu ấn, chiếm thị phần chi phối.

Nguồn: https://thegioinhua.vn