Sản lượng đạt 2000 chai/h, kích thước cổ chai lớn nhất đạt 45mm, Máy tiêu hao 20KW, nặng 1.8 tấn
Dòng máy nhỏ phù hợp voi đối tượng sản xuất chai nhỏ hơn 1 L

Liên hệ chi tiết: Nguyễn Anh Tú, Mobile: 008613816757485. VN 0376301004
Email: [email protected]

Nguồn: https://thegioinhua.vn