Labthink là nhà cung cấp các thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành bao bì nhựa, bao bì kim loại hoặc màng film.
Các thiết bị của Labthink phù hợp với các tiêu chuẩn ISO, ASTM hay tiêu chuẩn ngành bao bì.

Nguồn: https://thegioinhua.vn