Hàng Nhật Bãi, LH / STK MB BANK: 0388.655.118 Đinh Văn Bá.

Nguồn: https://thegioinhua.vn