Thế mạnh: + Máy móc thiết bị nhập khẩu hiện đại + Sản phẩm chất lượng tốt + Tiến độ hoàn thành nhanh + Năng lực sản xuất: 80 …

Nguồn: https://thegioinhua.vn