Đây là dòng tủ cánh duy nhất đến từ Duy Tân với thiết kế có ít nhất 2 cánh tủ, giúp treo gọn gàng và bảo quản quần áo không bị …

Nguồn: https://thegioinhua.vn