Có rất nhiều môn thể thao trên đời như chạy bộ, cầu lông hay leo núi. Nhưng những môn thể thao sắp được nhắc đến dưới đây sẽ những môn thể thao kỳ lạ mà ít người biết nhất.

Nguồn: https://thegioinhua.vn