Đánh giá cao việc đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm tại công ty Nhựa Duy Tân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí Thư Thành Ủy TPHCM cũng đề nghị công ty tiếp tục chú trọng vào công tác đào tạo đội ngũ kế thừa để tiếp tục phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Nguồn: https://thegioinhua.vn