Ghế mới 100% 130k/cái
Ghế cũ 98% 99% : 115k/cái

Nguồn: https://thegioinhua.vn